(Chinhphu.vn) – Cuộc đối thoại giữa Bộ KH&CN với 12 Bộ quản lý ngành, lĩnh vực diễn ra mới đây đã đi đến thống nhất loại bỏ ít nhất 50% các loại hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra trước khi thông quan.
Các chuyên gia phát biểu tại cuộc đối thoại giữa Bộ KH&CN và các bộ ngành đều ủng hộ việc cắt giảm các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2.

Bộ KH&CN được Chính phủ giao chủ trì trong việc rà soát các mặt hàng thuộc nhóm 2 - hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng như đại diện các bộ ngành đều thống nhất việc có nhiều sản phẩm hàng hóa không thực sự có nguy cơ gây mất an toàn bị xếp vào hàng hóa nhóm 2 đã gây khó khăn cho DN. Hiệp hội này cho biết với việc các sản phẩm dệt may các loại vẫn bị xếp vào danh mục hàng hóa nhóm 2 thì chỉ tính riêng việc kiểm tra đối với hàng mẫu nhập khẩu cũng đã mất 1,5 triệu đồng/mẫu.

Theo các chuyên gia, hiện công tác kiểm tra chuyên ngành với những sản phẩm hàng hóa nhóm 2 còn nhiều bất cập như kiểm tra còn chồng chéo, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn nhiều trong khi chưa ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chủ yếu kiểm tra bằng cảm quan và trên hồ sơ nên tỷ lệ phát hiện lô hàng vi phạm chỉ có 0,03%.

Theo nhận định của chuyên gia độc lập - TS Hà Đăng Điển, sẽ có những sản phẩm nằm trong ranh giới nhóm 1 và nhóm 2, nên tạm thời nên bỏ ra ngoài nhóm 2. Như vậy một mặt tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình kinh doanh, mặt khác nếu các sản phẩm này vi phạm thì sẽ sử dụng những chế tài bắt buộc doanh nghiệp phải có trách nhiệm.

Các chuyên gia cũng cho rằng, sau khi rà soát và loại bỏ khỏi danh mục các sản phẩm hàng hóa nhóm 2, sau 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm mà không thấy ổn thì hoàn toàn có thể đưa trở lại vào danh mục.

Theo thống kê, các Bộ đã tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm hàng hóa nhóm 2. Cụ thể, Bộ Công Thương đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 1 nhóm hàng hóa là: Sản phẩm dệt may các loại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 16 sản phẩm như giống cây trồng lâm nghiệp; giống vật nuôi trên cạn; động vật và sản phẩm động vật phi thực phẩm...

Bộ Y tế đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 2 nhóm hàng hóa với 26 sản phẩm; Bộ Xây dựng đề xuất loại bỏ ra khỏi danh mục 36 sản phẩm…

Thành Đạt