(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Châu Tuấn-Hải Thanh cần tính toán lại hiệu quả, tính khả thi của dự án nhà xưởng sản xuất bột cá, chế biến hải sản, trên cơ sở đó tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đầu năm 2018, Công ty TNHH Châu Tuấn-Hải Thanh (Thanh Hóa) triển khai thực hiện đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, nâng cao công suất máy sản xuất bột cá, thu mua chế biến hải sản, mở rộng lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty sản xuất, dựa trên nền tảng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2002.

Công ty đang vay vốn sản xuất từ Agribank Nghi Sơn. Trước khi thực hiện dự án, Agribank Nghi Sơn đã chấp thuận bằng lời và trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục cần thiết cho dự án, phía bên Ngân hàng cũng như các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ Công ty.

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc xin các thủ tục pháp lý cần thiết, đã tiến hành phá dỡ toàn bộ các hạng mục cũ, san lấp mặt bằng và xây dựng phần thô của một số hạng mục, đã đặt hàng, đặt cọc mua các thiết bị, máy móc phục vụ cho dự án. Tuy nhiên, do thay đổi chính sách nên từ quý 2/2018,  Agribank Nghi Sơn cho biết phải xin chủ trương của Agribank chi nhánh Thanh Hóa.

Agribank chi nhánh Thanh Hóa sau khi thẩm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ, có ý kiến từ chối với lý do ngành nghề Công ty đang đầu tư phát triển đã có sự hạn chế từ trung ương. Việc này khiến Công ty không thể tiếp tục thực hiện dự án trong khi đã đầu tư rất nhiều và thậm chí có thể đẩy Công ty đến mức phá sản.

Công ty đã chủ động liên hệ với các ngân hàng thương mại khác, tuy nhiên do cơ chế và định hướng đầu tư của mỗi ngân hàng khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư sản xuất chế biến hải sản là lĩnh vực mới đối với các ngân hàng thương mại khác nên Công ty không thể tiếp cận được nguồn vốn đầu tư của các ngân hàng này.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Châu Tuấn-Hải Thanh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để Công ty tiếp cận nguồn vốn vay và sớm hoàn thành dự án đưa vào hoạt động sản xuất.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời như sau:

Theo báo cáo của Agribank, Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh hiện đang quan hệ tín dụng tại Agribank chi nhánh Thanh Hoá với dư nợ vay đến ngày 31/8/2018 là 7,956 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 6 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1,956 tỷ đồng, đều là nợ nhóm 1.

Về đề nghị của Công ty được tiếp tục vay vốn thực hiện dự án nhà xưởng sản xuất bột cá và chế biến hải sản, Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hoá đã tiếp cận thẩm định dự án và hướng dẫn Công ty bổ sung các hồ sơ cần thiết chứng minh hiệu quả của dự án.

Vì vậy, Công ty cần tính toán lại hiệu quả, tính khả thi của dự án, trên cơ sở đó tiếp tục làm việc với Agribank để được xem xét, giải quyết cho vay theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: dự án , tín dụng , vay vốn