(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của Công ty Luật TNHH Galaxy, trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cho khách hàng, Công ty đã nhiều lần bị Sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh thành yêu cầu sửa đổi tên doanh nghiệp với lý do tên doanh nghiệp đề nghị thành lập dễ gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Điểm d Khoản 2 Điều 42 Luật Doanh nghiệp quy định: “Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó”, được coi là tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Theo Công ty Luật TNHH Galaxy, điều này là không hợp lý và hạn chế rất nhiều đến khả năng đặt tên của doanh nghiệp. Trên thực tế, giữa các Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các tỉnh, thành cũng có những quan điểm, cách hiểu khác nhau về vấn đề trên. Có Sở thì xác định là gây nhầm lẫn, có Sở thì lại không xác định là gây nhầm lẫn. Điều này gây khó khăn cho Công ty trong quá trình hoạt động và tư vấn cho khách hàng.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Galaxy đề nghị có hướng dẫn cụ thể về nội dung này để có căn cứ áp dụng thống nhất.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Doanh nghiệp thì một trong những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp là đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 42 Luật Doanh nghiệp thì một trong các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký là tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó.

Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thành lập doanh nghiệp , tên , nhầm lẫn