(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Văn Tốt (Bạc Liêu) là đơn vị sự nghiệp công lập có mức thu tự bảo đảm một phần kinh phí. Hiện cơ quan có nhu cầu thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm vệ sinh.

Gói thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 12 tháng có tổng giá trị dự kiến 216 triệu đồng; gói thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm vệ sinh thực hiện 12 tháng có tổng giá trị dự kiến 192 triệu đồng.

Ông Tốt hỏi, cơ quan ông phải thực hiện trình tự, thủ tục như thế nào cho đúng quy định của pháp luật?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo thông tin ông Tốt cung cấp, cơ quan ông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí, do vậy việc thuê cung cấp hai dịch vụ trong câu hỏi của ông sẽ thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP); Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn (Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT).

Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định: “Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trông và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13”.

Do vậy, hai dịch vụ có nhu cầu thuê: Bảo vệ chuyên nghiệp và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm vệ sinh… thuộc gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Theo thông tin ông Tốt cung cấp, gói thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 12 tháng có tổng giá trị dự kiến 216 triệu đồng; gói thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm vệ sinh thực hiện 12 tháng có tổng giá trị dự kiến 192 triệu đồng.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu và Khoản 2, Điều 57 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT, gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có hạn mức không quá 500 triệu đồng thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Trình tự, thủ tục thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gồm các bước:

- Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá.

- Nộp và tiếp nhận báo giá.

- Đánh giá các báo giá.

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

- Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Chinhphu.vn