(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của Công ty TNHH Ngôi Sao Logistics, việc Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định yêu cầu có C/O gốc rồi mới cấp phép nhập khẩu là bất hợp lý.

Công ty TNHH Ngôi Sao Logistics (TPHCM) nộp hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu tôm hùm Canada. Theo hướng dẫn tại Điều 33 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT, hồ sơ phải có Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ của loài thủy sản đề nghị cấp phép nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp. Tài liệu này là bản sao chụp và doanh nghiệp phải mang theo bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện và kèm theo một bản dịch sang tiếng Việt được công chứng.

Công ty đã liên hệ với cơ quan cấp C/O của Canada thì được thông báo, chỉ những lô hàng xuất khẩu thực sự mới tiến hành cấp C/O, không cấp C/O trước cho hàng hóa, phía Canada chỉ cung cấp mẫu C/O để doanh nghiệp tham khảo.

Theo ý kiến của Công ty TNHH Ngôi Sao Logistics, việc Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu C/O gốc rồi mới cấp phép nhập khẩu là bất hợp lý. Công ty TNHH Ngôi Sao Logistics đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại thủ tục nhập khẩu nêu trên.

Về kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thủy sản đã nắm được và đã xin chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 33 của Thông tư này theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quản lý truy xuất nguồn gốc theo thông lệ và quy định chung. Dự kiến hoàn thành trong Quý 1 năm 2018.

Tổng cục Thủy sản rất mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính. Ý kiến góp ý của doanh nghiệp là nội dung quan trọng trong quá trình rà soát, sửa đổi văn bản để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Thúy An

Từ khóa: nhập khẩu thủy sản , Giấy chứng nhận xuất xứ , thủ tục hành chính