(Chinhphu.vn) – Công ty Sao Đỏ đang sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, công suất khai thác dưới 10m3/ngày đêm. Vậy, Công ty có phải xin giấy phép khai thác nước ngầm và nước xả thải không? Nếu có thì xin ở đâu và thủ tục như thế nào?
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi này như sau:

Theo Điều 28 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất với công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên; UBND cấp tỉnh cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất với công trình có lưu lượng trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Vì vậy, việc khai thác dưới đất của công ty ông không thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép.

Điều 28 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP cũng quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả nước thải với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác. UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xả nước thải với lưu lượng trên 5 m3/ngày đêm đến dưới  3.000 m3/ngày đêm và không chứa hoá chất độc hại, chất phóng xạ.

Đối chiếu với quy định này của Nghị định, Công ty sẽ thực hiện theo quy định và nếu thuộc trường hợp phải cấp giấy phép xả nước thải thì trình tự, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải thực hiện theo Điều 33 của Nghị định và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Chinhphu.vn