(Chinhphu.vn) - Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2018 (APCI 2018). Xin trân trọng giới thiệu một số nét nổi bật trong Báo cáo này.
(Kích chuột phải vào hình ảnh, sau đó chọn View Image để xem ảnh với chất lượng cao hơn).


Kết quả Xếp hạng APCI theo nhóm thủ tục hành chính.

Khoảng cách đến thực tiễn tốt nhất (thang điểm 100).

Tỷ trọng các chỉ số thành phần trong tổng chi phí tuân thủ của từng nhóm TTHC.

Thời gian thực hiện theo nhóm TTHC.

Thực tiễn tốt nhất theo nhóm TTHC.

Thuế là nhóm thủ tục có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Trong khi xây dựng là nhóm có chi phí tuân thủ cao nhất.

Thời gian thực hiện của một TTHC nhóm xây dựng theo các bước tại vùng kinh tế trọng điểm và địa phương.

BT