(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhất trí với đề xuất của Bộ Công Thương về các biện pháp tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất là tiền chất thuốc nổ liên quan đến quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn tất hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 25 và các quy định có liên quan của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng ký Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 25 và các quy định có liên quan của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội để xây dựng, ban hành theo thủ tục rút gọn.

Theo Điều 25 của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp chỉ được bán vật liệu nổ công nghiệp đã có trong Danh mục vật liệu nổ Việt Nam cho tổ chức có giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; phải mua lại vật liệu nổ công nghiệp thừa, không sử dụng hết của các tổ chức được phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp chỉ được kinh doanh tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định tại giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp...

Quốc Hà

Từ khóa: quản lý , sử dụng vũ khí , vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ