(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về hoạt động kinh tế thể thao ở nước ta hiện nay.

Ảnh minh họa

Trước đó, báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngày 19/11/2019 có bài viết "Phát triển kinh tế thể thao: Cần môi trường pháp lý đầy đủ, thuận lợi", trong đó thông tin: Hoạt động kinh tế thể thao ở nước ta (liên quan trực tiếp và gián tiếp đến thể dục, thể thao như tập luyện, thi đấu; sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ...) có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả, hiện có quy mô nhỏ, do đó cần có định hướng rõ ràng, hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển lĩnh vực này. Đối với dịch vụ thể thao, sau gần 3 năm ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP để điều chỉnh nhưng hiện chưa có đơn vị nào được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về hoạt động kinh tế thể thao ở nước ta hiện nay; Bộ Tài chính chủ trì rà soát, báo cáo quá tình triển khai thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; văn bản báo cáo của các Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2019.

Minh Hiển