(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm: Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm; Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm; Chứng chỉ tính toán bảo hiểm; Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm; Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Nội dung đào tạo thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm: a. Phần kiến thức chung (Các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam; nguyên lý cơ bản về bảo hiểm; các quy định pháp luật có liên quan đến đối tượng bảo hiểm); b. Phần kiến thức chuyên môn (Kiến thức về đối tượng bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm... của nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro…).

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm là đơn vị chịu trách nhiệm cập nhật khung nội dung đào tạo thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm và đăng công khai lên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

Về trình tự đăng ký dự thi, dự thảo quy định: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tại địa chỉ: https://www.irt.mof.gov.vn.

Đơn vị tổ chức thi có trách nhiệm thông báo bằng email xác nhận việc đăng ký dự thi của thí sinh đã hoàn thành sau khi nhận đủ hồ sơ và chi phí dự thi của thí sinh. Hình thức thi gồm: thi viết hoặc thi trực tuyến.

Căn cứ vào kết quả thi, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm có trách nhiệm trình Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Thí sinh dự thi đạt từ 70% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, kết quả thi sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (https://www.irt.mof.gov.vn).

Căn cứ Quyết định của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về việc phê duyệt kết quả thi, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ra Quyết định về việc cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo mẫu quy định và cấp chứng chỉ cho các thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, không có hiệu lực và bị thu hồi trong các trường hợp sau: Người được cấp chứng chỉ đã giả mạo, gian lận về hồ sơ, bằng cấp; người được cấp chứng chỉ đã thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đó; người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL