(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đang “đứng đầu bảng” về số lượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đề xuất bổ sung vào danh mục này.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), tổng hợp từ đề xuất của các bộ, ngành về bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cho thấy, đến thời điểm hiện tại đã có tất cả 12 ngành, nghề được đề xuất bổ sung vào Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014.

Báo Đấu thầu cho biết, trong số 12 ngành, nghề được đề xuất bổ sung thì có tới 4 ngành, nghề do Bộ Xây dựng đề xuất.

Ngành, nghề đầu tiên mà Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung là kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Bộ Xây dựng cho rằng, ngành, nghề này đã được quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở 2014 nhưng chưa có trong Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Bộ này cũng đề xuất bổ sung kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng vào Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện với lý do ngành, nghề này đã được quy định tại Điều 10 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành cơ sở hỏa táng cũng được Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung vào Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Lý do mà Bộ đưa ra để giải thích cho đề xuất của mình là ngành, nghề này đã được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bổ sung kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, vì ngành, nghề này đã được quy định tại Điều 27 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.           

Nhìn vào căn cứ và lý do đề xuất 4 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Bộ Xây dựng có thể thấy rằng, các luật và nghị định mà Bộ này sử dụng làm căn cứ và lý do để đề xuất 4 ngành, nghề kinh doanh vào Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gần như đều “sinh sau đẻ muộn” so với Luật Đầu tư 2014.

Cụ thể, Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2014, có thể nói cùng thời điểm với Luật Nhà ở 2014. Còn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP và Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP đều được ban hành và có hiệu lực sau khi Luật Đầu tư 2014 đã có hiệu lực.

Mặt khác, theo Luật Đầu tư, trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, chỉ trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Dầu khí.

Hiện Bộ KHĐT cũng đang rà soát lại danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư. Kết quả sơ bộ cho thấy có thể loại bỏ 30 ngành nghể ra khỏi danh mục này, nghĩa là người dân, doanh nghiệp được hoàn toàn tự do kinh doanh mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Trong một động thái trái chiều với Bộ Xây dựng, mới đây Bộ Tài chính đã đề nghị đưa 2 ngành nghề ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cụ thể là ngành kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và ngành kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm.

Trước đó, Bộ NNPTNT cũng đã chủ động đề xuất loại bỏ hẳn các điều kiện kinh doanh thuộc 3 ngành nghề: Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát; kinh doanh củi và than hồng; kinh doanh ngư lưới, dụng cụ thủy sản.

Thành Đạt