(Chinhphu.vn) – Đây là đề xuất của Bộ Tài chính trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua trong tháng 10 tới.

Ảnh minh họa
Theo dự thảo, nếu tổng doanh thu từ các hoạt động này thấp hơn 150 triệu đồng/năm (tức bình quân 12,5 triệu đồng/tháng) thì các cá nhân không phải đóng thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng.

Thu nhập từ kinh doanh của các cá nhân được hiểu là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; từ hoạt động hành nghề độc lập.

Với đề xuất này, ngưỡng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh đã tăng 4,1 triệu đồng/tháng, 50 triệu đồng/năm so với quy định hiện hành. Mức hiện hành là 100 triệu đồng/năm, tương đương 8,4 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính giải thích, sở dĩ có đề xuất này là do quá trình thực hiện Luật số 71/2014/QH13, các địa phương phản ánh rằng mức doanh thu 100 triệu đồng/năm đối với cá nhân kinh doanh để xác định không thuộc diện nộp thuế là thấp.

Bởi với cá nhân làm công ăn lương, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân tăng từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tăng từ 1,2 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng/người. Như vậy, tính trung bình, một cá nhân có một người phụ thuộc thì mức thu nhập không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đã là 151,2 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng /năm trở lên đã phải nộp thuế GTGT, thu nhập cá nhân theo mức ấn định trên doanh thu. Doanh thu để tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (không tính trừ các chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh). Vì vậy, quy định này có điểm bất hợp lý và có sự khác biệt trong chính sách thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh và cá nhân làm công ăn lương.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện phương án điều chỉnh kể trên sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho các cá nhân kinh doanh, giúp các cá nhân kinh doanh có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc nâng mức miễn thuế này cũng sẽ đảm bảo sự tương quan phù hợp về mức giảm trừ giữa cá nhân kinh doanh với cá nhân khác.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi căn bản chính sách thuế và phương pháp quản lý thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, giải quyết được những bất cập trước đây như cách tính thuế phức tạp, việc công khai thông tin còn hạn chế, vai trò giám sát, kiểm tra của các cấp chính quyền ở địa phương và của người dân chưa được tạo điều kiện thực hiện ...

Bán nhà đất duy nhất vẫn sẽ phải chịu thuế

Ngoài ra, tại dự thảo luật mới, Bộ Tài chính còn đề xuất nhiều thay đổi về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, đáng chú ý là việc sửa đổi quy định miễn thuê thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện quy định trên có vướng mắc về việc xác định nhà ở, đất ở duy nhất. Nhiều người cũng lợi dụng quy định này để trốn thuế bằng cách chuyển nhượng cho người thân trong gia đình để người này đứng tên, khi chuyển nhượng lại được miễn thuế với nhà ở, đất ở duy nhất.

Cũng có trường hợp cá nhân sở hữu nhà ở, đất ở có giá trị lớn để cho thuê, kinh doanh, khi chuyển nhượng vẫn được xác định là nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế. Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, sẽ là không công bằng khi một cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở dù là duy nhất nhưng có trị giá tới hàng trăm tỷ mà vẫn được miễn thuế.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất theo mức do Chính phủ quy định.

Thành Đạt