(Chinhphu.vn) – Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ vừa được Chính phủ ban hành.
Công nghiệp hỗ trợ là xương sống của nền công nghiệp quốc gia-Ảnh minh họa
Xem toàn văn Nghị định tại đây

Theo Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì xây dựng Nghị định, công nghiệp hỗ trợ có vai trò quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Công nghiệp hỗ trợ là ngành sản xuất nền tảng của ngành công nghiệp, thông qua việc cung cấp linh kiện, phụ tùng và các qui trình kỹ thuật. Công nghiệp hỗ trợ không phải là ngành công nghiệp mang tính chất “phụ trợ” hay “hỗ trợ”, đây là ngành xương sống của nền công nghiệp quốc gia.

Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn quá non trẻ, mới chỉ ở bước khởi đầu, cần phải được Nhà nước hỗ trợ mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.

Tính đến cuối năm 2013, cả nước có khoảng 58 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp, nhưng số doanh nghiệp cung cấp các loại linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện điện- điện tử và linh kiện nhựa- cao su chỉ có khoảng 1.300 doanh nghiệp.

Trong khi đó, lẽ ra số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phải gấp nhiều lần doanh nghiệp chính. Sự thiếu hụt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ buộc các doanh nghiệp chính phải tìm kiếm nguồn cung cấp từ bên ngoài, đây chính là nguyên nhân gây nhập siêu trong sản xuất công nghiệp.

Trước đây, các nhà hoạch định chính sách cũng đã có những cơ chế phát triển công nghiệp hỗ trợ, như Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và Quyết định 1483/QĐ-TTg năm 2011 ban hành đanh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Nhưng theo đánh giá, các chính sách này chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành này trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ cho ngành này càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết khi mới đây Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc đàm phán thành công, đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực cạnh tranh rất lớn.

Sau một thời gian khá dài cân nhắc, Nghị định 111/2015/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành với hàng loạt chính sách hỗ trợ, ưu đãi với công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, một nội dung khá mới là việc hình thành Chương trình quốc gia về phát triển công nghiệp hỗ trợ đi kèm với các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới, thành lập các trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở các địa phương…

Kèm theo Nghị định, Chính phủ cũng ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, gồm 6 nhóm sản phẩm trong các ngành: Dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao.

Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi này phủ rộng từ khâu nghiên cứu, phát triển cho tới khâu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất sản phẩm.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên phát triển được tài trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ từ các Quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo. Bên cạnh đó, được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu và phát triển từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao; được nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được hưởng các ưu đãi sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; được xem xét hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ở khâu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, chi phí chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa đến 50%.

Nhà nước cũng hỗ trợ tối đa đến 75% chi phí chuyển giao công nghệ đối với Dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu là sản phẩm của quá trình chế biến sâu khoáng sản trong nước bao gồm quặng kim loại, quặng phi kim loại và sản phẩm hóa dầu để phục vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định cũng nêu rõ, Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ cho đào tạo nguồn nhân lực.

Ngoài ra, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ưu tiên tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; hỗ trợ một phần chi phí đăng ký thương hiệu, kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước và ngoài nước, kinh phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định là không còn nội dung về quỹ đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ như dự thảo trước đây. Ủng hộ quan điểm này, ông Mai Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) - cho rằng duy trì và vận hành quỹ đầu tư cho sản xuất công nghiệp hỗ trợ tuy có những tác dụng nhất định nhưng không cần thiết và quan trọng bằng các giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách, hỗ trợ thuế, đất đai...

Chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp: Được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

b) Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Tín dụng:

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên phát triển được vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

- Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.

d) Thuế giá trị gia tăng: Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm, khai tạm tính theo quý. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết điểm này.

đ) Bảo vệ môi trường: Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho hạng mục xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường của Dự án.

Ngoài các ưu đãi chung như trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển còn được hưởng các ưu đãi khác.


Hà Chính