(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế vừa có quyết định ban hành quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người nộp thuế (NNT) theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế.

Theo quy trình, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế một cấp, trừ trường hợp do lỗi của NNT; bảo đảm hồ sơ của NNT được giải quyết đúng thời hạn, trình tự theo quy định. Việc tiếp nhận và trả kết quả cho NNT bằng phương thức điện tử phải thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, đơn vị trong cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan.

Cơ quan thuế bố trí địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thuận tiện cho NNT. Công chức thuế tuân thủ theo đúng quy định và các quy trình nghiệp vụ; phong cách giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, tận tình, tôn trọng NNT. 

Quy trình cũng chỉ rõ thời hạn trả kết quả giải quyết cho NNT trong các trường hợp nộp qua bưu điện, nộp thực tiếp và nộp qua đường thư điện tử.

Theo kết quả khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các  DN cho rằng các thủ tục miễn giảm thuế, hoàn thuế và thanh tra thuế là những thủ tục gây phiền hà nhất, mà phiền nhất là thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế. Trong đó, 65% cho rằng thời gian giải quyết các thủ tục thuế quá dài, 54% số DN bị yêu cầu bổ sung thêm các thông tin không cần thiết. Việc quy định cơ quan Thuế chỉ được yêu cầu người nộp thuế bổ sung hồ sơ một lần sẽ giúp hạn chế tình trạng nói trên.

Thanh Hằng