Ngày 24/4, Cục Hải quan Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị đối thoại và tuyên truyền pháp luật về hải quan năm 2015.

Gần 90 doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh đã phản ánh các vướng mắc cũng như đề nghị được tư vấn thủ tục hải quan xoay quanh các nội dung về nộp chứng từ thanh toán, khai bổ sung hồ sơ hải quan, chính sách nộp thuế ngay, không thu thuế, hoàn thuế và một số nội dung liên quan về thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên …

Công ty CP Dược Hậu Giang phản ánh chính sách nộp thuế ngay gây chậm trễ cho việc nhận hàng, nhất là vào ngày cuối tuần, có thể gây phát sinh chi phí lưu kho cho DN vì không thể nộp thuế vào thứ Bảy và đề xuất được ân hạn thuế cho DN chấp hành tốt chính sách thuế.

Cục Hải quan Cần Thơ trả lời thực hiện theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, DN có thể chủ động tính toán số thuế phải nộp của lô hàng dự kiến sẽ đăng k‎ý và thực hiện nộp thuế ngay để có thể nhận hàng vào ngày cuối tuần.

Công ty TNHH Bohsing (Vĩnh Long) hỏi về một số điều kiện để được xét DN ưu tiên. Hồ sơ xin được xét DN ưu tiên gồm những gì? Công ty này còn thắc mắc điều 119 và Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp DN nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng XK thì Thông tư chỉ yêu cầu nộp công văn, không cần nộp các báo cáo, DN xem không hiểu lắm về vấn đề này?

Cục Hải quan TP.Cần Thơ cho biết, điều kiện xét DN ưu tiên được quy định tại Điều 10 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên được quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Đối với hồ sơ hoàn thuế, Điều 119, Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC chỉ yêu cầu nộp công văn để yêu cầu việc hoàn thuế, không thu thuế, không phải nộp báo cáo. Việc nộp báo cáo quyết toán được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Công ty này còn thắc mắc tờ khai NK trong quá trình thanh lý (đối với hàng sản xuất để XK) đã nộp thuế rồi thì khi chuyển loại hình tiêu thụ nội địa có phải nộp thêm tiền phạt chậm nộp không và căn cứ thời gian nào để tính phạt?

Cục Hải quan TP.Cần Thơ cho biết, theo quy định tại Tiết đ.1, Điểm đ, Khoản 1, Điều 42 TT số 38/2015/TT-BTC thì: “Chuyển tiêu thụ nội địa: Người nộp thuế phải nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa; thủ tục khai báo chuyển tiêu thụ nội địa, đăng ký‎ tờ khai mới và tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 40 Thông tư này”. Nếu đã nộp tiền thuế NK, GTGT, TTĐB thì không phải nộp tiền chậm nộp thuế; nếu chưa nộp hoặc nộp thiếu tiền thuế mà chuyển tiêu thụ nội địa thì tính tiền chậm nộp từ ngày đăng ký tờ khai ban đầu đến ngày thực nộp thuế. Tiền chậm nộp được quy định tại Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Hầu hết các vướng mắc khác của DN đều được Cục Hải quan Cần Thơ trả lời thỏa đáng. Một số vấn đề DN phản ánh chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền,  Cục ghi nhận để có hướng xử lý cụ thể hoặc kiến nghị để giải đáp nhanh chóng cho DN.

Hoàng Thắng
Theo báo Hải quan