(Chinhphu.vn) - Chiều 7/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Liên quan đến hộ kinh doanh hoạt động thể thao, báo cáo của Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng phản ánh, qua thảo luận ở Quốc hội, một số ý kiến cho rằng việc cho phép hộ kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm là không phù hợp.

Có ý kiến đề nghị cần xem xét lại quy định về điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh hoạt động thể thao vì việc bổ sung này dẫn đến mâu thuẫn với Luật Đầu tư, tăng thủ tục hành chính và gây khó khăn cho hoạt động của loại hình hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại thống nhất với việc bổ sung quy định điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm là quyền hiến định của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự - an toàn xã hội, đạo đức và sức khỏe cộng đồng, các tổ chức, cá nhân  kinh doanh phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn là hoạt động thể thao được thực hiện trong điều kiện nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của con người. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy cần phải quy định về điều kiện kinh doanh đối với hai loại hình này.

Song, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm theo Luật Đầu tư chỉ quy định kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp mới là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Với lập luận này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định điều kiện kinh doanh đối với loại hình kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn của hộ kinh doanh và bổ sung lĩnh vực kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm và hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện của hộ kinh doanh vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh băn khoăn, nếu thông qua luật này mà chưa sửa danh mục ngành nghề kinh doanh tại Luật Đầu tư thì có sự không thống nhất trong hệ thống pháp luật. Trong khi năm 2018 chưa có kế hoạch sửa Luật Đầu tư. 

Theo VnEconomy