(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1/2018.
Trong quý 1 năm nay, cả nước có 26.785 DN đăng ký thành lập mới.

Cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành chế biến, chế tạo bao gồm  6.500 DN được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số DN thực tế đã trả lời trong kỳ điều tra quý I/2018 đạt 90%.

Kết quả, có 75,4% số DN ngành chế biến, chế tạo cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2018 so với quý IV/2017 của DN tốt lên và giữ ổn định (33% DN đánh giá tốt lên; 42,4% DN đánh giá giữ ổn định), trong khi có 24,6 % DN cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 79,8% DN cho rằng tốt lên và giữ ổn định (37,4% tốt lên; 42,4% giữ ổn định). Cùng tỷ lệ này, ở khu vực DN nhà nước và DN ngoài nhà nước tỷ lệ lần lượt là 70,4% (33,0% tốt lên; 37,4% giữ ổn định) và 74,2% (31,3% tốt lên; 42,9% giữ ổn định).

Dự báo quý II/2018 lạc quan hơn so với quý I/2018 khi có 89,6% DN lạc quan cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của DN tốt lên và giữ nguyên (55,7% DN dự báo tốt lên; 33,9% giữ nguyên), chỉ có 10,4% DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định ở quý II/2018 cao nhất với 91,8%; khu vực DN ngoài nhà nước với 88,8% và thấp nhất là khu vực DN ngoài nhà nước với 88,6%.

Cũng theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong quý 1 năm nay, cả nước có 26.785 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 278,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% về số DN và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả 485,5 nghìn tỷ đồng của gần 7,9 nghìn lượt DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong quý 1/2018 là 764 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 8.449 DN quay trở lại hoạt động, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong quý 1 lên hơn 35,2 nghìn DN.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong quý 1 năm nay là 20.337 DN, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.222 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,9% và 8.115 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 24,1%.

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong quý 1 năm 2018 là 3.321 DN, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 3.038 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5%.