(Chinhphu.vn) - Đó là chỉ đạo mới của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến liên quan đến việc cấp đăng ký kinh doanh các ngành, nghề theo quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn TP.

Người dân làm thủ tục hành chính tại TPHCM. Ảnh: PLO

Trong thời gian các quy hoạch phát triển với một số ngành, lĩnh vực và sản phẩm trên địa bàn TP chưa được phê duyệt, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có đăng ký các ngành, nghề, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND quận, huyện có văn bản gửi Sở Du lịch có ý kiến đối với ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch”.

Sở Y tế có ý kiến đối với ngành, nghề kinh doanh “dịch vụ massage (xoa bóp)”. Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến đối với ngành, nghề “dịch vụ karaoke”, “vũ trường”. Sở Công Thương có ý kiến đối với ngành, nghề “kinh doanh, chiết nạp, tồn trữ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG”, “sản xuất, bán buôn, bán lẻ hóa chất”.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND quận, huyện gửi văn bản đề nghị các sở nêu trên đề nghị có ý kiến.

Kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, trong thời hạn 2 ngày làm việc, các sở nêu trên phải có ý kiến bằng văn bản, trong đó nêu rõ chấp thuận hay không chấp thuận cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký ngành, nghề trên.

Sau thời hạn này mà Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND quận, huyện không nhận được văn bản trả lời của các sở thì xem như đã chấp thuận và Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận, huyện tiến hành cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước UBND TP.

Tại cuộc họp mới đây của Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cũng đã yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện phải thực hiện nghiêm thư xin lỗi khi để hồ sơ của người dân và doanh nghiệp trễ hẹn.

Ông Tuyến cũng cho rằng TP cần cân nhắc việc xây trung tâm hành chính tập trung. Ngoài lý do về điều kiện ngân sách hay nguy cơ ùn tắc giao thông, ông Tuyến cho rằng  người dân và doanh nghiệp không cần một trung tâm hành chính hoành tráng mà cần sản phẩm dịch vụ công nhà nước cung cấp nhanh gọn, minh bạch, công khai và không gây phiền hà.

Thành Đạt