(Chinhphu.vn) - Đối với những doanh nghiệp (DN) không có khả năng nộp tiền nợ thuế một lần, Cục Thuế Hà Nội kiến nghị cho phép được chia số tiền nợ nộp 12 tháng mà không cần bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Trước thực tế nhiều DN trên địa bàn Hà Nội nợ thuế với số tiền hàng nghìn tỉ đồng trong khi nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Cục Thuế Hà Nội đang kiến nghị với cấp có thẩm quyền cho phép DN được nộp dần tiền thuế.

Theo đó, đối với những DN thật sự gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng nộp một lần số nợ thuế, Cục thuế Hà Nội kiến nghị cho phép người nộp thuế được cam kết chia dần số tiền nợ nộp 12 tháng mà không cần bảo lãnh của bên ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội cũng áp dụng việc gia hạn nợ, xóa nợ thuế theo chính sách hiện hành. Cơ quan này sẽ kiến nghị với cấp có thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với DN gặp khó khăn do khách quan nhưng đã nộp hết khoản nợ gốc.

Tuy nhiên, với những DN lợi dụng, chây ì, chiếm dụng ngân sách Nhà nước sẽ bị phong tỏa tài khoản, cưỡng chế nộp nợ thuế.

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã công khai tổng số 169 DN nợ thuế lớn và 38 dự án nợ tiền sử dụng đất. Sau đó, nhiều DN đã chủ động nộp một phần số tiền nợ thuế nhưng cũng còn không ít DN chây ì.

Trước tình trạng này, Cục Thuế Hà Nội đã áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng với những đơn vị đang hoạt động sản xuất-kinh doanh, có doanh thu bán hàng, nhưng vẫn cố tình nợ thuế.

Bên cạnh đó, để tăng cường các khoản thu, hạn chế nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn, chi cục thuế các quận huyện, đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ rào cản giữa người nộp thuế với cơ quan thuế.

Cục Thuế Hà Nội phấn đấu hết năm 2015 sẽ đơn giản hóa 20% thủ tục hành chính thuế. Cơ quan này sẽ đẩy mạnh việc công khai các chính sách thuế mới, quy trình, quy định của ngành để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, nắm bắt và chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế.

Vũ Trọng