(Chinhphu.vn) – Số doanh nghiệp thành lập trong tháng 9 là cao nhất so với các ‘tháng ngâu’ trong nhiều năm gần đây.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết trong tháng 9 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước.   

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng trước.

Việc một số chỉ tiêu đăng ký doanh nghiệp nêu trên đều giảm so với tháng trước, nguyên nhân do tháng 9/2017 là tháng 7 âm lịch (tháng ngâu) nên cũng ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đà tăng của năm 2017 thì các chỉ tiêu đăng ký doanh nghiệp đều tăngso với cùng kỳ tháng 9/2016, cụ thể: 

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 giai đoạn 2013 - 2017

Biểu đồ cho thấy số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký của doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 9 giai đoạn 2013 - 2017 liên tục tăng trưởng, đặc biệt số vốn đăng ký ngày càng tăng cao. Trong đó, tháng 9/2017 đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng, cao nhất so với các tháng 9 trước đây.

So với tháng 8/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 1.946 doanh nghiệp, tăng 21,2%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.564 doanh nghiệp, giảm 6,2%.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 115.067doanh nghiệp, trong đó có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới và 21.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng qua là 2.144.034 tỷ đồng, bao gồm tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 902.682 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.241.352 tỷ đồng với 27.579 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.    

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 9 tháng đầu năm có xu hướng tăng trong giai đoạn 2013 - 2017. So sánh giữa 9 tháng đầu năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,6 lần, số vốn đăng ký tăng hơn 3 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp tăng 2 lần. 

Thanh Hằng