(Chinhphu.vn) - Chiều 4/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến thuế, hải quan, xuất nhập khẩu.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam và các hiệp hội có liên quan đến thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp trực tiếp liên hệ, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thuế, hải quan trong thời gian qua.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tháng 2/2018, VPCP phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức hội nghị với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan có liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động đối thoại, VPCP và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu. Đây là các lĩnh vực có liên quan đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là lĩnh vực “nóng”, được truyền thông, dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có phát biểu nhấn mạnh về việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giải phóng nguồn lực xã hội. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương cũng có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Còn hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực

Theo tổng hợp của VPCP, từ năm 2017 đến nay, các bộ, ngành đã cắt giảm 402/638 danh mục hàng hoá, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, 1.141 điều kiện kinh doanh và có phương án cắt giảm, đơn giản hoá 2.118 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm lên 3.259/5.786 điều kiện kinh doanh (con số cắt giảm, đơn giản hoá dự kiến đạt 56%).

Đặc biệt là trên lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, một số kết quả cải cách đã đi vào cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá đối với 405 thủ tục thuế và 223 thủ tục hải quan. Đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế (khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử...) và lĩnh vực hải quan (Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN...).

 

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Bên cạnh đó, giảm thời gian nộp thuế và thời gian thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá (năm 2017 còn dưới 111 giờ, giảm 420 giờ so với năm 2013, thời gian giải phóng hàng nhập khẩu giảm từ 42 giờ năm 2014 xuống còn 34 giờ năm 2016...).

Về xuất nhập khẩu, một số cải cách như thí điểm cơ chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan thay vì phân giao hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường. Kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cấp phép nhập khẩu trực tuyến cấp độ 4 đối với xe máy phân khối lớn, các chất làm suy giảm tầng ozone…

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hội tư vấn thuế Việt Nam và một số doanh nghiệp đã nêu ra tồn tại, hạn chế nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tình trạng yêu cầu thêm hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định, kéo dài thời gian, cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ... vẫn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục, trong đó có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của công chức thuế, hải quan như báo chí đã phản ánh.

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trên là do: Cơ chế, chính sách nhìn chung chưa hoàn thiện và quá trình tổ chức thực hiện chưa hiệu quả, còn kẽ hở để các cá nhân, cơ quan, tổ chức lợi dụng.

Luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định Chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cắt bỏ các rào cản, thủ tục bất hợp lý… Đặc biệt với quyết tâm là ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, triển khai Chính phủ điện tử trước cho lĩnh vực hải quan, thuế.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết với Hệ thống Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của người dân và Hệ thống Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến, bức xúc của người dân, doanh nghiệp và những kiến nghị này sẽ được công khai để các Bộ, ngành theo dõi, giải đáp.

Theo Bộ trưởng, toàn bộ các ý kiến nêu ra tại cuộc họp sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp chấn chỉnh, kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đúng với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hoàng Anh