(Chinhphu.vn) – Năm 2018, Bộ Y tế đã chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia với việc kết nối 7/23 thủ tục hành chính, dự kiến sẽ hoàn thành kết nối các thủ tục còn lại trong tháng 1/2019. Bộ cũng đã cắt giảm 1.363/1.871 điều kiện đầu tư, kinh doanh và 169/234 thủ tục hành chính.

 

Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Y tế, tổ chức ngày 15/1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ đã xây dựng mới 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế cung cấp 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

“Hiệu quả từ việc thay đổi này đã tiết kiệm được hơn 8,5 triệu ngày công/năm, tương đương 3.332,5 tỷ đồng/năm, chưa tính các lợi ích khác từ cơ hội kinh doanh”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ Y tế cũng cơ bản giải quyết tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và giảm được 35 phòng trong các vụ, cục (từ 94 xuống còn 59 phòng).

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Cũng trong năm 2018, ngành y đã hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao, bao gồm số gường bệnh/vạn dân đạt 26,5 và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,7%, đạt và vượt 9/11 chỉ tiêu y tế cơ sở  trong năm 2018.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, hiện cả nước đã có 90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 95% trạm y tế xã có bác sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ tại y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Tại địa phương, một số dịch bệnh vẫn lưu hành ở mức cao như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tỷ lệ khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng còn chưa cao…

Để đẩy mạnh triển khai xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Bộ Y tế sẽ nhân rộng trên toàn quốc mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình. Bộ ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn; tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân và các bệnh mạn tính không lây nhiễm tại y tế xã, phường; triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở; xây dựng một  số dự án ODA vay vốn WB, ADB đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho y tế cơ sở…

Thúy Hà