(Chinhphu.vn) - Ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết Thông tư 38/2015/TT-BTC có nhiều điểm mới theo hướng tạo thuận lợi cho cộng đồng DN.

Thông tư 38 có hiệu lực từ ngày 1/4/2015 là quy định mới về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm cụ thể hóa các quy định trong Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và thay thế quy định ở các thông tư trước đây (như Thông tư số 22/2014/TT-BTC, Thông tư số 128/2013/TT-BTC…).

Thông tư mới sẽ giúp giảm hồ sơ hải quan; đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hải quan thông qua thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Đặc biệt đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, Thông tư 38/2015/TT-BTC đã bãi bỏ nhiều thủ tục như thủ tục thông báo, tiếp nhận hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công; thủ tục thông báo, tiếp nhận, điều chỉnh định mức gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục quyết toán nguyên liệu, vật tư theo từng hợp đồng gia công.

Bên cạnh đó, quy định về phương thức quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu cũng được thay đổi căn bản…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định việc tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện giám sát hải quan như ứng dụng mã vạch trên tờ khai; sử dụng tờ khai hải quan điện tử trong thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Hải quan và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (thông qua chia sẻ thông tin khai báo của DN giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý); quy định cơ quan Hải quan không đóng dấu xác nhận trên tờ khai điện tử…

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo Hải quan, ông Âu Anh Tuấn cũng thừa nhận, bên cạnh nhiều ý kiến đánh giá tốt về những thuận lợi của các quy định mới trong Thông tư 38, Tổng cục Hải quan cũng nhận được một số phản ánh của các đơn vị Hải quan địa phương và DN về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện.

Chẳng hạn, cách hiểu chưa thống nhất về một số quy định mới, như quy định về “người khai hải quan”. Để tạo sự thống nhất trong cách hiệu và áp dụng, Tổng cục Hải quan đã sớm có văn bản hướng dẫn.

Hiện nay, Cục Giám sát quản lý về hải quan đang tập hợp các vướng mắc liên quan đến thực hiện Thông tư 38 để sớm có hướng dẫn một cách tổng thể.

Thanh Hằng