(Chinhphu.vn) – Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) dự kiến sẽ có tên mới là Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế.

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu sẽ được sửa đổi
Theo tin từ Tổng cục Hải quan, đến nay dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) đã cơ bản được hoàn thiện với tên gọi mới nói trên và đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Tiếp đó, dự thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành và cộng đồng DN.

Dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp vào tháng 10/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Trước đó, tại kỳ họp cuối năm 2014, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã sửa cùng lúc 6 luật về thuế với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế.

Một trong những mục tiêu của việc sửa đổi các luật này là nhằm cải cách các quy định về thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế được thiết kế thành 5 chương, 25 điều. Ngoài các quy định chung (chương 1), luật có các chương về căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; các biện pháp phòng vệ về thuế; điều khoản thi hành.

Theo ban soạn thảo, việc xây dựng dự thảo Luật nhằm mục tiêu góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về thuế phòng vệ để xây dựng môi trường kinh tế lành mạnh; bảo vệ, khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích phát triển các dự án đầu tư có tính sâu rộng và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK khuyến khích sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu khoáng sản tài nguyên chưa qua chế biến, giảm hàng hóa gia công giá trị gia tăng thấp.

Dự thảo Luật cũng nhằm mục tiêu bảo hộ hợp lý, có thời hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước; thu gọn số lượng mức thuế suất, từng bước đơn giản biểu thuế, mã số hàng hóa; sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế; thực hiện lộ trình điều chỉnh các mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia...

Thành Đạt