(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về công tác quản lý quy hoạch.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh: "Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện nay có trên 19 ngàn quy hoạch lớn, nhỏ, chi phí xây dựng quy hoạch trên 8 ngàn tỷ đồng, trong đó không ít những quy hoạch còn có sự chồng chéo, bất cập và mâu thuẫn về chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý. Sự chồng chéo giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý. Với thực trạng trên, xin Chính phủ cho biết đến bao giờ các bất cập trên trong công tác quy hoạch sẽ chấm dứt, Luật Quy hoạch đến khi nào trình ra Quốc hội, liệu khi ra đời có giải quyết được các bất cập như trên hay không?”.

Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, thực hiện quy hoạch đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế được Chính phủ nhận diện đầy đủ như: số lượng quy hoạch nhiều, chất lượng một số quy hoạch còn thấp, chồng chéo; tình trạng lập, điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, làm phát sinh tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội, nhất là một số quy hoạch về đất đai, xây dựng, hạ tầng, tài nguyên…

Chính phủ đặc biệt quan tâm

Với thực trạng trên, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng dự án Luật quy hoạch nhằm khắc phục triệt để các tồn tại này. Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã họp 05 lần cho ý kiến về dự án Luật này. Chính phủ xác định, việc xây dựng Luật quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, với định hướng xây dựng Luật quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung cho các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước.

Từ chủ trương đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc xây dựng dự án Luật bảo đảm quy hoạch trở thành công cụ để quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả; kiến tạo không gian phát triển có tầm nhìn bền vững; tăng cường quản lý nhà nước theo quy hoạch một cách hệ thống trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với các chiến lược, chủ trương, chính sách khác và giữa các quy hoạch với nhau; tạo nền tảng cho việc khai thác, sử dụng, điều phối hiệu quả các nguồn lực của đất nước, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của công tác quy hoạch hiện nay, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho đời sống nhân dân, doanh nghiệp, phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường.

"Tuy nhiên, việc chuẩn bị cần có thêm thời gian để đảm bảo sự nhất quán, không xáo trộn. Trong quá trình chuẩn bị dự án Luật, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy hoạch ngành, địa phương để khắc phục các xáo trộn, chồng chéo, bất cập trong công tác quy hoạch thời gian qua", Thủ tướng Chính phủ trả lời đại biểu.

Hạn chế “xin-cho”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã không ít lần yêu cầu phải xem xét lại các quy hoạch đang gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Hồi tháng 7/2015, cho ý kiến về việc hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch, Thủ tướng lưu ý, cần chú ý đổi mới công tác quản lý quy hoạch ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm theo hướng chỉ lập quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực hạ tầng quan trọng, sử dụng tài nguyên. Không lập quy hoạch đối với các ngành nghề, sản phẩm cụ thể, mà quản lý bằng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật để điều tiết phù hợp với quy luật thị trường và xu thế hội nhập quốc tế.

Chú ý làm rõ các loại quy hoạch, phương thức tích hợp các quy hoạch trong quy hoạch quốc gia để bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo ra khung hạ tầng kinh tế - xã hội thúc đẩy phát triển, hạn chế “xin – cho” phát sinh từ yêu cầu coi quy hoạch là điều kiện để cấp phép, phù hợp với cơ chế thị trường.

Theo Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông, các quy hoạch ngành, sản phẩm cụ thể là phi thị trường, bởi sản xuất cái gì, bao nhiêu là do thị trường quyết định chứ không phải là các bản quy hoạch khô cứng.

“Ví dụ, xây dựng quy hoạch kết cấu đường bộ, đường sắt thì được, nhưng làm quy hoạch là sản xuất bao nhiêu tấn cá, nuôi bao nhiêu héc-ta tôm, sản xuất bao nhiêu tấn xi măng thì không còn phù hợp nữa. Làm sao có chuyện chỗ này được mở quán karaoke, chỗ kia không chỉ vì vấn đề quy hoạch nữa? Cái đó do thị trường quyết định. Nếu nhu cầu thị trường còn, đủ điều kiện để phát triển, thì hãy để họ làm”, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhận định và cho rằng việc loại bỏ quy hoạch ngành nghề, sản phẩm cụ thể không những tiết kiệm được chi phí mà còn tránh được chuyện phải chạy vạy chỗ nọ, chỗ kia xin mở thêm nhà máy xi măng hay nhà máy chè.

Thanh Hằng