(Chinhphu.vn) – BHXH và Tổng cục Thuế phối hợp nhằm thực hiện mục tiêu được Chính phủ giao là phấn đấu đến cuối năm 2015 tổng thời gian làm thủ tục về thuế và bảo hiểm chỉ còn 171 giờ.

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam vừa được tổ chức ngày 27/12.

Việc ban hành quy chế phối hợp này nhằm thực hiện Công văn số 235/TTg-KTTH ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ giao BHXH chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế.

Việc này cũng nhằm thực hiện các yêu cầu đã được đặt ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là phấn đấu đến cuối năm 2015 tổng thời gian làm thủ tục về thuế và bảo hiểm chỉ còn 171 giờ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã ghi nhận các kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính của 2 cơ quan trong thời gian qua.

Cụ thể, cắt giảm được 370 giờ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp (từ 537 giờ xuống còn 167 giờ). Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, BHXH cũng đã tiến hành rà soát, sửa đổi các thủ tục hồ sơ và quy trình quản lý thu, chi bảo hiểm, ước tính giảm được hàng trăm giờ làm thủ tục...

Theo quy chế, hai bên sẽ trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế, để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và quản lý thu thuế; trao đổi thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức trả thu nhập trong việc thu BHXH và thu thuế.

Tổng cục Thuế triển khai cấp mã số thuế đối với tổ chức trả thu nhập theo quy định và phối hợp trao đổi để cơ quan BHXH sử dụng trong quản lý đơn vị tham gia BHXH.

Quy chế cũng nêu rõ, trong năm 2015, hai cơ quan sẽ xây dựng quy trình cấp, sử dụng mã số thuế trong việc quản lý thu thuế và thu các khoản BHXH bắt buộc đối với tất cả các tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH. Và tổ chức trả thu nhập được sử dụng chữ ký số khai thuế để kê khai tham gia BHXH. Về phương thức trao đổi, hai bên sẽ phát triển hệ thống dữ liệu tập trung, phối hợp kết nối, trao đổi thông tin qua hệ thống kết nối tự động này.

Việc trao đổi thông tin giữa 2 cơ quan này sẽ giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt số lần khai báo, thực hiện thủ tục theo yêu cầu của từng bên, tiết kiệm được thời gian, chi phí khi thực hiện giao dịch với cơ quan Thuế và BHXH.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những dữ liệu thông tin mà 1 trong 2 cơ quan đã có thì phải tự chủ động khai thác và trao đổi thông tin với nhau. Không được yêu cầu người nộp thuế, người đóng bảo hiểm phải nộp thêm, phải kê khai thêm bất cứ thủ tục, giấy tờ nào.

Thành Đạt