(Chinhphu.vn) – Điểm nhấn nổi bật trong kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa được NHNN ban hành là nâng cao điểm số và vị trí xếp hạng của Chỉ số tiếp cận tín dụng quốc gia.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, ngày 28/6, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Tại Nghị quyết 19, Chính phủ đã đặt mục tiêu tới năm 2020, chỉ số tiếp cận tín dụng quốc gia của Việt Nam phải thuộc nhóm 30 nước đứng đầu thế giới. Đồng thời yêu cầu NHNN thực hiện các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường…

Nay tại Kế hoạch hành động, NHNN đã đưa ra những giải pháp, mục tiêu cụ thể, gồm các giải pháp nhằm góp phần nâng cao xếp hạng tín dụng quốc gia; giải pháp nhằm nâng cao mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nền kinh tế; giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế thông qua lành mạnh hóa hệ thống tổ chức tín dụng.

NHNN cũng rất chú trọng đến các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa Cùng với đó NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện, minh bạch hóa thông tin tín dụng...

Điểm nhấn nổi bật

Điểm nhấn nổi bật nhất trong Kế hoạch là mục tiêu nâng cao điểm số và vị trí xếp hạng của Chỉ số tiếp cận tín dụng quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà NHNN yêu cầu các đơn vị phải tập trung thực hiện.

Theo Ngân hàng Thế giới, Chỉ số tiếp cận tín dụng quốc gia gồm các nội dung: Xếp hạng tín dụng quốc gia; mức độ sẵn có về dịch vụ tài chính; năng lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng cho khu vực tư; mức độ tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hệ thống tài chính; mức độ phát triển của hệ thống thông tin tín dụng.

Đây là lần đầu tiên mục tiêu và kế hoạch nâng điểm số Chỉ số trên được NHNN đặt ra một cách cụ thể, gắn với kế hoạch hành động.

Định hướng bao trùm là NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra trong từng thời kỳ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, nâng cao dự trữ ngoại hối nhà nước, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

NHNN cũng sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường ngoại hối và vàng để có những giải pháp quản lý kịp thời, hiệu quả khi thị trường có biến động. Chủ động triển khai, hoàn thiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động ngoại hối trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận các lợi ích kinh tế từ các hoạt động này của các tổ chức, cá nhân góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành trong công tác theo dõi, giám sát ổn định tài chính. Tập trung theo dõi giám sát rủi ro tiềm ẩn có thể gây gián đoạn hoạt động của hệ thống tài chính, xuất phát từ hoạt động của khu vực tài chính và/hoặc từ mối quan hệ giữa khu vực tài chính và khu vực kinh tế thực.

Cụ thể hơn nữa, NHNN sẽ tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến kịp thời đối với bản báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội trước mỗi đợt làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Bố trí nguồn lực, công nghệ cho công việc liên quan đến đánh giá xếp hạng tín nhiệm, trong đó cử cán bộ có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực phụ trách, đủ thẩm quyền trao đổi các vấn đề mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia đề xuất trên tinh thần chủ động, minh bạch trong các đợt đánh giá xếp hạng tín nhiệm thường niên.

Quá trình triển khai được NHNN khẳng định sẽ công khai, minh bạch. Cơ quan này sẽ chủ động công bố các báo cáo đánh giá định kỳ về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng ra công chúng, đặc biệt quan tâm đến việc công bố các chỉ số mà các công ty xếp hạng tín nhiệm quốc gia quan tâm.

Thành Đạt