(Chinhphu.vn) – Đây là câu hỏi được các doanh nghiệp lặp đi lặp lại tại Hội nghị triển khai những điểm mới trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp tổ chức tại TPHCM ngày 25/6.

Hai luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015. Theo Bộ KHĐT, hai luật sẽ có tổng cộng 8 văn bản hướng dẫn, nhưng đến nay, mới có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các ngành công nghệ cao đã được ban hành.

Trả lời câu hỏi về các nghị định hướng dẫn, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ KHĐT), cho biết trong Luật Đầu tư (sửa đổi), các nội dung của luật quy định khá chi tiết và cụ thể. Do đó, hầu như chỉ cần có biểu mẫu là doanh nghiệp có thể thực hiện được ngay mà không cần thêm các hướng dẫn. Sẽ có các hướng dẫn nhưng cũng chỉ mang tính chất làm rõ hơn một số ít nội dung của luật.

Luật cũng quy định các điều kiện, các lĩnh vực cấm phải được công bô trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tích cực để bảo đảm ngày 1/7, tất cả các điều kiện này sẽ được công bố. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang đăng tải các dự thảo biểu mẫu và đang tích cực hoàn thiện để có thể có biểu mẫu ngay thời điểm Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Trưởng Ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ương, về cơ bản, hệ thống đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã sẵn sàng để triển khai. Các nghị định hướng dẫn có thể sẽ chậm một vài ngày sau khi Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực, nhưng so với thực tiễn ở Việt Nam, ông Hiếu cho rằng một nghị định ban hành chậm vài ngày đã là thành công.

Đặc biệt, theo ông Hiếu, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ không có thông tư hướng dẫn, mà chỉ có nghị định. Thông tư chỉ ban hành những biểu mẫu cần thiết chứ không có thêm quy định, có thể gọi là thông tư không có chữ.

Thành Đạt