(Chinhphu.vn) - Ông Lê Hiếu Trung (TP. Cần Thơ) muốn được biết các nhà thầu xây dựng có được phép sử dụng chữ ký khắc sẵn trong thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công không và chữ ký khắc sẵn có tính pháp lý không?

Ông Trung đang làm công tác quyết toán vốn cho dự án đã hoàn thành. Trong hồ sơ, ông Trung thấy chữ ký của người đại diện pháp luật đơn vị tư vấn thiết kế, chủ nhiệm thiết kế trên bản vẽ thi công; chữ ký của người đại diện pháp luật nhà thầu thi công trong bản vẽ hoàn công đều là chữ ký khắc sẵn sau đó đóng mộc dấu đỏ.

Ông Trung muốn được biết các nhà thầu có được phép sử dụng chữ ký khắc sẵn trong thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công không? Chữ ký khắc sẵn có tính pháp lý không?

Vấn đề ông Trung hỏi, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo khoản 7 Điều 4 Luật Kế toán năm 2003, chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

(khoản 1 Điều 20 Luật Kế toán)

Trong trường hợp ông Trung phản ánh, các hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và bản vẽ hoàn công đều là những hồ sơ dùng làm căn cứ để lập sổ kế toán, do vậy phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Kế toán.

Cụ thể, bản vẽ gốc thiết kế xây dựng công trình phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của các thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bản vẽ hoàn công gốc phải có đầy đủ họ tên, chữ ký theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

Các bản vẽ chính thiết kế xây dựng công trình hoặc bản vẽ hoàn công chính là những bản vẽ được sao chụp từ bản vẽ gốc và được đóng dấu của nhà thiết kế xây dựng công trình hoặc nhà thầu thi công xây dựng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân