(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Lan Hương, công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về thủ tục giao lại đất, cho thuê đất tại khu kinh tế trong trường hợp khu kinh tế không có bản đồ địa chính.

Bà Hương phản ánh: Theo quy định về việc giao đất, cho thuê đất của Ban Quản lý khu kinh tế thì Ban Quản lý có trách nhiệm xem xét (nếu đủ điều kiện) trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất và ban hành quyết định giao lại đất, làm hợp đồng cho thuê đất. Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng không có bản đồ địa chính, chỉ có bản đồ quy hoạch chi tiết.

Bà Hương hỏi: Trong trường hợp này, Ban Quản lý có thể căn cứ văn bản thỏa thuận địa điểm, phạm vi, ranh giới khu đất để ra quyết định giao lại đất cho đơn vị đầu tư xây dựng được không?

Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề bà Hương hỏi như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai, đối với trường hợp Khu kinh tế Ma Lù Thàng, do không có bản đồ địa chính nên để làm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất phải trích đo địa chính khu đất.

Trong thời hạn không quá 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; quyết định giao lại đất hoặc ký hợp đồng thuê đất; thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; gửi quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến cơ quan tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(Theo Điểm a khoản 2 Điều 128 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP)

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: thủ tục giao đất , cho thuê đất