(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản phê bình, nhắc nhở “các đơn vị chậm xử lý kiến nghị của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn
Các Sở được nhắc tới trong công văn gồm Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội.

Văn bản này khẳng định, để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt và giao từng nhiệm vụ, có thời gian, hạn định rất cụ thể.

Ngày 26/5 2016, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp tại huyện Đắk Mil (Công ty TNHH MTV Cà phê: Thuận An, Đức Lập; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đắk N’tao, Đức Hòa, Đắk Wil và Đại Thành) về công tác cổ phần hóa và tình hình sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp.

Tuy nhiên, hầu hết kiến nghị của doanh đều đã được chỉ đạo nhưng chưa xử lý dứt điểm hoặc đến hạn định nhưng không báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ và đề xuất hướng xử lý.

“Việc này đã làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, gây ách tắc tiến độ của doanh nghiệp” - văn bản nêu. Văn bản cũng chỉ ra cụ thể lĩnh vực nào đã “ngâm” hồ sơ hoặc vụ việc bao nhiêu ngày...

Đơn cử, Sở Tài chính tham mưu quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (quá hạn 57 ngày); tham mưu thủ tục mở tài khoản của hội đồng giải thể phục vụ công tác giải thể (quá hạn 42 ngày); rà soát phân loại các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần (quá hạn 23 ngày)…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xử lý vốn tạo rừng (quá hạn 47 ngày). Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu hồi đất các doanh nghiệp nông lâm nghiệp sau khi sắp xếp, đổi mới (quá hạn 57 ngày). Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn kiến nghị liên quan đến sắp xếp, bố trí lao động dôi dư (quá hạn 57 ngày). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành thủ tục để cổ phần hóa Nhà in Đắk Nông (quá hạn 27 ngày).

Để thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình 5 Giám đốc Sở trong việc chậm xử lý kiến nghị doanh nghiệp; yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đã giao, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2016.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp làm cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cuối năm 2016.

Thanh Hằng