"Tập trung cải cách hành chính,
tạo mọi thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trang chủ » Năng lực cạnh tranh » Doanh nghiệp – Cơ quan chức năng

08:02, 12/09/2017

Thay đổi lương tối thiểu vùng, phải đăng ký lại bảng lương?

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương đảm bảo quy định của pháp luật lao động. Nếu thang lương, bảng lương có sự thay đổi thì gửi thang lương, bảng lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Không được xác định chi phí hai lần cho một việc

08:02, 03/09/2017

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn xây dựng Thủy lợi Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về việc phân định các...

Thanh toán qua tài khoản khác có được khấu trừ thuế?

11:45, 01/09/2017

Bà Nguyễn Thị Vân làm việc tại một đơn vị là thành viên của Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị của bà có phát sinh mua tài sản với giá trị 700 triệu đồng và...

Được xét trúng thầu khi đáp ứng đủ 6 điều kiện

10:02, 01/09/2017

Đơn vị ông Đặng Hoài Nam (TPHCM) tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm hàng hóa. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, đơn vị ông gặp khó khăn trong việc đánh giá...

Trường hợp nào được sử dụng chi phí dự phòng?

08:02, 01/09/2017

Trường hợp bổ sung hạng mục công việc nhưng sử dụng chi phí dự phòng mà không làm tăng tổng mức đầu tư mà được Người quyết định đầu tư chấp thuận là phù hợp với quy định.

Lao động nước ngoài có thể tự quyết toán thuế TNCN?

07:02, 01/09/2017

Công ty TNHH Liyama Seiki Việt Nam có lao động là người nước ngoài, thuộc đối tượng cá nhân cư trú theo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Hàng tháng lao động này có thu nhập từ công...

DN khởi nghiệp có được đặt trụ sở tại chung cư?

16:20, 31/08/2017

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Trần Thế Quỳnh (Hà Nội) phản ánh bất cập trong quy định doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô nhỏ không được đặt trụ...

Xác định cấp DN nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

09:02, 31/08/2017

Ông Ngô Trường Giang (Kiên Giang) hỏi: Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, số lao động bình quân hàng năm dưới 200 người thì có được tham gia gói thầu dưới 5 tỷ đồng...

Được lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt dự án?

15:02, 30/08/2017

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có...

Có phải lập biên bản thu hồi hoá đơn lập sai?

10:02, 30/08/2017

Trường hợp lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai, không phải lập biên bản thu...

Công ty hay UBND tỉnh phê duyệt dự án?

07:02, 30/08/2017

Nếu dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì không bắt buộc phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu...