"Tập trung cải cách hành chính,
tạo mọi thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trang chủ » Năng lực cạnh tranh » Doanh nghiệp – Cơ quan chức năng

09:02, 08/11/2017

Sẽ có tiêu chí đánh giá cơ quan hành chính Nhà nước

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Công Lượng, Công ty CP Tư vấn và Đại lý thuế Hà Tĩnh đề nghị cơ quan chức năng xem xét ban hành Bộ quy tắc đánh giá chất lượng công vụ của cơ quan hành chính, đơn vị hành chính để có cơ sở làm tốt công tác tổ chức và cán bộ.

Điều kiện cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

11:02, 31/10/2017

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng Công ty Khí Việt Nam hỏi, các cá nhân thuộc Chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư khi tham gia trực tiếp vào...

Phải đăng ký danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai

14:02, 30/10/2017

Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu xác định thế nào?

08:02, 29/10/2017

Đơn vị ông Nguyễn Hữu Đan (Hà Nội) là bên mời thầu và đang thực hiện chấm thầu gói thầu xây lắp. Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu là...

Quy định thẩm định dự án sử dụng vốn hỗn hợp

09:02, 28/10/2017

Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức...

Đánh giá tính hợp lệ của thư bảo lãnh dự thầu thế nào?

11:02, 27/10/2017

Trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được...

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có cần mức vốn pháp định?

09:02, 27/10/2017

Theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì không quy định doanh nghiệp...

Hà Nội sẽ cho xe tải nhẹ chạy cả ngày đêm

15:02, 26/10/2017

Trước kiến nghị của doanh nghiệp về bất hợp lý trong quy định hoạt động xe tải nhẹ tại Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã trình Thành phố phương án sửa theo...

Không có quy định nhập khẩu nội tạng để chế biến xuất khẩu

12:30, 26/10/2017

Theo quy định về kiểm dịch nhập khẩu thì sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu để gia công chế biến xuất khẩu bao gồm thịt, tai, đuôi, chân, cánh của gia súc, gia cầm và không...

Doanh nghiệp có quyền từ chối tiếp đoàn kiểm tra

08:20, 26/10/2017

Theo quy định tại Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 thì tổ chức, cá nhân được kiểm tra có quyền từ chối việc kiểm tra nếu có căn cứ cho rằng việc kiểm tra không đúng...

Quy định về đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng

09:02, 25/10/2017

Ông Phạm Ngọc Ân (Thừa Thiên-Huế) thấy trên website của Bộ Xây dựng có danh sách tổ chức hoạt động xây dựng công bố theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD và danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt...