(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có văn bản khẳng định, các loại nội tạng đông lạnh của trâu, bò và lợn mà Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh đăng ký chưa đủ điều kiện nhập khẩu để gia công, chế biến hàng xuất khẩu.

Trước đó, qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh đã gửi văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép Công ty được kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn (nội tạng) dùng làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Về kiến nghị của Công ty, ngày 3/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 8290/BNN-TY thông tin về quá trình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và trong đó giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để xem xét, xử lý dứt điểm các kiến nghị của Công ty.

Ngày 4/10/2017, Công ty tiếp tục gửi đơn kiến nghị về vấn đề này.

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, quy định của pháp luật, căn cứ kết quả buổi làm việc giữa Thanh tra Bộ, các cơ quan liên quan với Công ty ngày 20/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời Công ty như sau:

Việc nhập khẩu sản phẩm động vật để gia công, chế biến hàng xuất khẩu phải thực hiện kiểm dịch theo quy định của Luật Thú y năm 2015 và Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

Điều 11, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT quy định:

“1. Việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật để gia công, chế biến hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.

2. Sản phẩm động vật trên cạn, bao gồm: Thịt, tai, đuôi, chân, cánh của gia súc, gia cầm nhập khẩu vào Việt Nam để gia công, chế biến hàng xuất khẩu phải được cơ quan thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu thực hiện việc kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu với nội dung: Tên và địa chỉ công ty xuất khẩu; tên và địa chỉ nhà máy sản xuất; tên và địa chỉ công ty nhập khẩu sản phẩm gia công; sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thuộc vùng, cơ sở chăn nuôi không có dịch bệnh động vật liên quan đối với loại động vật đó theo quy định cùa Tổ chức Thú y thế giới (OIE); sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được kiểm tra trước và sau khi giết mổ; sản phẩm được bao gói, bảo quản bảo đảm vệ sinh thú y; mục đích sử dụng để làm thực phẩm cho con người”.

Như vậy, việc kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu để gia công, chế biến hàng xuất khẩu, nếu không thuộc 5 loại sản phẩm nêu tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, thì phải đáp ứng được các yêu cầu được quy định tại Điều 44 Luật Thú y “Yêu cầu đối với động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu”.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu với nội dung đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu thực phẩm đông lạnh theo Công văn số 03/17/TT/DKDK-QNSF ngày 29/4/2017 và Công văn số 06/17/TT/DKDK-QNSF ngày 13/5/2017 và các kiến nghị khác của Công ty thì các loại nội tạng đông lạnh của trâu, bò và lợn Công ty đăng ký chưa đủ điều kiện nhập khẩu để gia công, chế biến hàng xuất khẩu, vì vậy, Cục Thú y không đồng ý cho Công ty kiểm dịch nhập khẩu nội tạng để gia công, chế biến xuất khẩu như yêu cầu.

Chinhphu.vn