(Chinhphu.vn) - Ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho Công ty trong việc nhập khẩu lô hàng giá thể sạch cây trồng có nguồn gốc từ Lit-va.

Theo phản ánh của ông Cường, tháng 9/2013, Công ty TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam nhập khẩu lô hàng giá thể sạch từ cây rong thủy đài. Căn cứ bảng phân tích thành phần, mặt hàng này chỉ chứa tối đa 2% phân bón bổ sung. Tuy nhiên, lô hàng lại đang bị giữ ở Chi cục Hải quan TP. Hải Phòng do doanh nghiệp không thực hiện khảo nghiệm và xin cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 21/12/2007 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Việc chậm thông quan đã gây thiệt hại lớn cho Công ty, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty với khách hàng. Do vậy, ông Lê Mạnh Cường đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ vướng mắc để hàng hóa của Công ty được thông quan.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Sau khi nhận được kiến nghị của ông Lê Mạnh Cường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Trồng trọt, Vụ Pháp chế rà soát hồ sơ đăng ký nhập khẩu giá thể sạch cây trồng của Công ty TNHH Hạt giống hoa Việt Nam được gửi kèm theo.

Cục Trồng trọt đã xem xét, đối chiếu với các văn bản, quy định hiện hành và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để xử lý sự việc trên.

Theo ý kiến của Vụ Pháp chế, việc cho Công ty TNHH Hạt giống hoa Việt Nam thông quan lô hàng giá thể cây trồng để phân phối sản phẩm phục vụ thị trường Hà Nội và phía Bắc theo hợp đồng là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân