(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông tin phản hồi kiến nghị của ông Nông Văn Hiệp, chủ cơ sở sản xuất nút áo xuất khẩu 9999 (Đồng Nai) về quy định đưa vỏ sò, vỏ ốc vào danh mục phế liệu theo Thông tư 01/2013/TT-BTNMT đã làm giảm giá trị của sản phẩm khi doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài. 

Về vấn đề này, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định: “Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất”.

Do vậy, nếu vỏ sò, vỏ ốc là sản phẩm của một quá trình sản xuất chuyên biệt, nhằm mục đích sản xuất ra nguyên liệu sản xuất với chất lượng sản phẩm ổn định, đạt tiêu chuẩn do nhà sản xuất tự đăng ký hoặc tiêu chuẩn do một cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu quy định thì có thể coi là sản phẩm hàng hóa.

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất không đưa mặt hàng có mã HS 0508 00 20: Mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn