(Chinhphu.vn) - Ông Phan Lê Thanh Hiền có dự định kinh doanh sản xuất bột ngũ cốc trên địa bàn quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Hiền được biết, hiện quận Sơn Trà đã ngưng cấp giấy phép kinh doanh sản xuất bột ngũ cốc. Ông Hiền hỏi, thông tin nêu trên có chính xác không?

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND TP. Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường thì ngành “chế biến sắn, chế biến nông sản khác” nằm trong danh mục các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được phép cấp mới giấy chứng nhận kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư.

Trường hợp sản xuất bột ngũ cốc thực hiện theo quy trình sản xuất từ nguyên liệu chế biến sắn và nguyên liệu chế biến nông sản khác thì thực hiện theo Quyết định nêu trên.

Thanh Thủy