(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội, trường hợp tên và địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn địa chỉ của người mua nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố và phải phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thùy Dương (duong.aua@...) công tác tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Hoàng An đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên hóa đơn và giải đáp một số vướng mắc về hóa đơn thuê nhà như sau:

Theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn, trường hợp địa chỉ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quá dài thì có được viết tắt không? Nếu tên và địa chỉ người mua dài, người bán được viết ngắn gọn địa chỉ của người mua không?

Công ty của bà Dương thuê nhà để làm trụ sở kinh doanh. Bà Dương hỏi, Công ty bà có thể đại diện cá nhân có bất động sản cho thuê đến cơ quan quản lý thuế trên địa bàn để thực hiện việc nộp thuế thuê nhà và lấy hóa đơn thuê nhà được không?

Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:        

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung cấp dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013):

Tại tiết b, khoản 2, Điều 14 quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau: Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã sỗ thuế của người bán ”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế...

Tại khoản 3, Điều 12 quy định, cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

- Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

- Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hoá đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.

Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi nêu tại khoản 2, Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”

Căn cứ Công văn số 2936/TCT-CS ngày 9/9/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc viết ngắn gọn địa chỉ người mua trên hóa đơn và căn cứ quy định trên, Cục Thuế trả lời bà Dương về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp tên và địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn địa chỉ của người mua nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác địa chỉ doanh nghiệp và phải phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

- Trường hợp khi cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản cho thuê thực hiện cấp hóa đơn lẻ và hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định. Cá nhân có bất động sản cho thuê phải đến cơ quan thuế để kê khai hoạt động cho thuê nhà hoặc có giấy ủy quyền hợp pháp cho đơn vị nộp thay.

- Trường hợp công ty đáp ứng đủ hai điều kiện tại khoản 1, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 thì được coi là khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân