(Chinhphu.vn) - Phản hồi kiến nghị của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về đơn giá thuê đất tại các khu công nghiệp, UBND TP Đà Nẵng khẳng định UBND TP ban hành Quyết định về việc tăng giá thuê lại đất là đúng theo định kỳ và Công ty sẽ được điều chỉnh đơn giá thuê lại đất kể từ ngày 1/2/2017.

Theo phản ánh của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 14/1/2016, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất và sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do thành phố đầu tư. Theo Quyết định này, đơn giá thuê đất và tiền sử dụng hạ tầng đều tăng.

Tuy nhiên, trước khi ban hành Quyết định, UBND TP. Đà Nẵng đã không tổ chức làm việc với các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp (KCN) về dự thảo quyết định điều chỉnh giá đất mà chỉ thông báo khi quyết định đã được thông qua. Quyết định này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại vấn đề này.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Về xây dựng đơn giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng

Thực hiện Công văn số 8191/UBND-KTN ngày 14/10/2015 của UBND TP. Đà Nẵng về việc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước tại các KCN trên địa bàn TP. Đà Nẵng, UBND Thành phố giao Ban Quản lý "Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Phương án đơn giá thuê đất mới và tiền sử dụng hạ tầng đối với các KCN do Thành phố đầu tư tương đồng với đơn giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng các KCN khác trên địa bàn Thành phố; tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt đơn giá cho thuê đất mới và sử dụng hạ tầng tại các KCN do Thành phố đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện".

Ban Quản lý đã chỉ đạo Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico), đơn vị được UBND Thành phố giao làm chủ đầu tư, căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị̣ định hướng dẫn các quy định của pháp luật có liên quan để xây dựng đơn giá cho thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng theo đúng quy định.

Trên cơ sở Báo cáo số 774/BC-Cty ngày 23/10/2015 của Daizico về việc đề xuất về phương án điều chỉnh đơn giá cho thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng tại KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, Ban Quản lý đã mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế họp để tham gia, hoàn chỉnh về khung giá, tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố tại cuộc họp ngày 10/11/2015.

Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng đã có Thông báo số 316/TB-VP ngày 16/11/2015 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phùng Tấn Viết tại buổi làm việc liên quan đến đơn giá cho thuê lại đất mới và tiền sử dụng hạ tầng đối với các KCN do Thành phố đầu tư và một số nội dung liên quan đến KCN.

Theo đó, UBND Thành phố kết luận: "Để bảo đảm việc tìm chọn nhà đầu tư đích thực, hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh khi đầu tư vào các KCN; nhằm tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020, đồng thời bảo đảm thu hồi nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng của các KCN và có nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng các KCN do Thành phố đầu tư, cơ bản thống nhất như sau:

- Về tiền sử dụng hạ tầng: Cơ bản thống nhất mức thu tiền sử dụng hạ tầng đối với các KCN do Thành phố đầu tư là 8.000 đồng/m2/năm. Phương thức thanh toán trả từng năm.

- Về đơn giá thuê lại đất mới: Cơ bản thống nhất đơn giá thuê lại đất mới đối với các KCN do ngân sách Thành phố đầu tư là 23.000 đồng/m2/năm. Phương thức thanh toán trả từng năm".

Ngày 17/12/2015, Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì buổi họp chuyên đề về KCN và có Thông báo số 235/TB-VP ngày 25/12/2015 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phùng Tấn Viết ký thống nhất đơn giá cho thuê lại đất trả tiền hàng năm là 23.000 đồng/m2/năm và đơn giá thanh toán một lần cho toàn bộ thời gian thuê là 17.400 đồng/m2/năm; mức thu tiền sử dụng hạ tầng 8.000 đồng/m2/năm.

Trên cơ sở quá trình hình thành đơn giá, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 về quy định đơn giá cho thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng tại các KCN do Thành phố đầu tư.

Theo Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 272/QĐ-UBND, thời điểm áp dụng đơn giá cho thuê lại đất, sử dụng hạ tầng thì đối với các dự án đã ký hợp đồng thuê lại đất đang áp dụng theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/1/2012 của UBND TP. Đà Nẵng được áp dụng kể từ ngày 1/2/2017 (thời điểm hết 5 năm ổn định đơn giá tiền cho thuê lại đất theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/1/2012).

Điều chỉnh giá thuê để bảo đảm việc bảo dưỡng hạ tầng KCN

Đơn giá thuê lại đất đối với các KCN do Thành phố đầu tư hiện tại thấp so với các KCN khác có cùng điều kiện, KCN liền kề trên cùng địa bàn TP. Đà Nẵng, điều này dẫn đến sự bất hợp lý và cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà đầu tư vào KCN.

Một số nhà đầu tư lợi dụng đơn giá thấp, thuê đất nhưng không triển khai dự án và chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch, gây khó khăn trong việc quản lý tại các KCN.

Bên cạnh đó, Thành phố đã đầu tư kinh phí vào các KCN rất lớn nhưng nguồn thu từ tiền thuê lại đất và sử dụng hạ tầng còn hạn chế, với mức giá cho thuê như hiện nay khó thu hồi được vốn đã đầu tư và không đủ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hạ tầng cơ sở tại KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng.

Quá trình xây dựng đơn giá được các Sở, ban ngành chức năng tham gia trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành về thu tiền thuê đất cũng như có xem xét đến yếu tố mặt bằng giá cho thuê lại đất của các KCN trên địa bàn Thành phố và giá đất của các khu vực lân cận của KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng.

Công ty Thuận Phước đã ký Hợp đồng thuê lại đất theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/1/2012 của UBND TP. Đà Nẵng. Đơn giá cho thuê lại đất nộp tiền hàng năm, tiền sử dụng hạ tầng trả hàng năm và được ổn định trong thời gian 5 năm, sau khi hết chu kỳ ổn định sẽ được điều chỉnh và áp dụng đơn giá mới theo Quyết định số 272/QĐ-UBND kể từ ngày 1/2/2017 (ngày Quyết định số 799/QĐ-UBND hết hiệu lực).

Qua kiến nghị của Công ty Thuận Phước liên quan đến đơn giá thuê đất tại các KCN do Thành phố đầu tư, việc UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc tăng giá thuê lại đất là đúng theo định kỳ và 5 năm tăng một lần đã được quy định tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/1/2012.

Vì vậy, trường hợp của Công ty sẽ điều chỉnh đơn giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/1/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 1/2/2017.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: khu công nghiệp , thuê lại đất , hạ tầng , đà nẵng