(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Sâm Ngọc (tỉnh Bình Dương) về thủ tục nộp lệ phí trước bạ khi đổi tên công ty.

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Sâm Ngọc đổi tên từ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Sâm Ngọc sang Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Sâm Ngọc (ba cổ đông sáng lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 3702256311 ngày 4/6/2015) là trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản.

Do vậy, khi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Sâm Ngọc đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ.

Thanh Thủy