(Chinhphu.vn) – Công ty CP Điện tử tin học viễn thông có hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe điện trên địa bàn TP. Hải Phòng. Đầu năm 2016, UBND TP. Hải Phòng đã đồng ý đề xuất của Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố, cho phép Công ty được đưa vào hoạt động 17 xe điện tại Đồ Sơn.

Tuy nhiên, ngày 16/8/2016, UBND thành phố ban hành Công văn số 309/TB-UB, trong đó quy định số lượng xe điện của Công ty được hoạt động tại Khu du lịch Đồ Sơn là 10 xe. Việc cắt giảm số lượng xe điện được phép hoạt động đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn do đã đầu tư khoản lớn vào xe điện.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Điện tử tin học viễn thông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, UBND thành phố Hải Phòng trả lời như sau:

Từ cuối năm 2010 đến nay, UBND thành phố Hải Phòng đã cho phép 5 đơn vị vận tải được đầu tư hoạt động thử nghiệm loại phương tiện xe 4 bánh chạy bằng động cơ điện và động cơ xăng tại Đồ Sơn, Cát Bà và trên một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố với mục đích để phục vụ khách du lịch, hạn chế hoạt động của loại hình xe ôm, xe xích lô.

Đơn vị đầu tiên được thành phố cho phép hoạt động thí điểm là Công ty TNHH Thương mại Quốc Hưng (hoạt động tại Cát Bà từ năm 2010), tiếp đến là Công ty TNHH Quang Việt (hoạt động tại Đồ Sơn từ năm 2012), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 69 (hoạt động tại Cát Bà từ năm 2014), Công ty CP Điện tử tin học viễn thông (hoạt động tại Cát Bà, Đồ Sơn và trung tâm thành phố từ năm 2014) và Công ty CP Hoàng Hồng Vân (hoạt động tại Đồ Sơn năm 2017).

UBND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị vận tải, trong đó có Công ty CP Điện tử tin học viễn thông đã chủ động xây dựng phương án đầu tư xe điện phục vụ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động xe 4 bánh vận chuyển khách trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.

UBND TP. Hải Phòng khẳng định việc cho phép đơn vị vận tải được phép đầu tư xe điện vận chuyển khách trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố là công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng giữa các đơn vị.

Đối với kiến nghị của Công ty CP Điện tử tin học viễn thông, UBND TP. Hải Phòng đã giao Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Công an thành phố, UBND quận Đồ Sơn xem xét, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và thống nhất đề xuất phương án giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Cụ thể, cho phép Công ty CP Điện tử tin học viễn thông được bố trí xe 4 bánh có gắn động cơ điện thay thế số lượng xe của Công ty TNHH Quang Việt đã ngừng khai thác từ năm 2015, đồng thời được phép điều chuyển phương tiện xe điện hoạt động giữa hai khu vực là trung tâm thành phố và quận Đồ Sơn để khai thác hiệu quả phương tiện cũng như phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

Như vậy, tổng số xe của Công ty CP Điện tử tin học viễn thông được phép hoạt động trên địa bàn thành phố là 52 xe (tại Cát Bà là 18 xe, tại trung tâm thành phố là 15 xe, tại Đồ Sơn là 19 xe), là đơn vị có số lượng xe điện hoạt động nhiều nhất và phạm vi hoạt động rộng nhất trên địa bàn thành phố.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, TP. Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh đến thành phố.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Xe điện , phương tiện vận tải