(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Le Thanh Tuan (lethanh.tuan81@...) làm thủ tục thanh lý hoàn thuế nhưng mất bản chính tờ khai xuất khẩu. Vậy, Công ty có thể dùng bản copy tờ khai để hoàn thuế được không và có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai trả lời như sau:

Trường hợp Công ty mất tờ khai bản chính thì bắt buộc Công ty phải tiến hành thủ tục sao y tờ khai đã mất đó tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Theo Công văn 10473/TCHQ-VNACCS ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan, trường hợp người khai hải quan bị mất hay thất lạc tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận của cơ quan Hải quan, nếu có nhu cầu sử dụng tờ khai hải quan điện tử in để thực hiện các thủ tục khác, người khai hải quan gửi văn bản đề nghị cấp lại tờ khai sao y đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành kiểm tra và chỉ cấp lại bản sao tờ khai hải quan điện tử in đối với những tờ khai đã được xác nhận đã qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống e-Customs theo hướng dẫn sau:

- In 1 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu từ Hệ xuống VNACCS hoặc Hệ thống e-Customs (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng).

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đóng dấu xác nhận “Tờ khai sao từ Hệ thống lần ...”, ghi ngày tháng năm xác nhận, ký tên, đóng dấu Chi cục lên trên trang đầu tiên của tờ khai in.

- Giao tờ khai in cho người khai hải quan và vào sổ việc cấp lại bản sao tờ khai để theo dõi và quản lý”.

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp sao y tờ khai đã mất được xử lý theo Công văn 10473/TCHQ-VNACCS ngày 21/8/2014 của Tổng cục Hải quan, trong đó không quy định xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh Hà