(Chinhphu.vn) - Bà Thùy Dương (Vĩnh Phúc) hỏi, gói thầu tư vấn khác với gói thầu mua sắm hàng hóa ở điểm nào? Thủ tục để lựa chọn ra "nhà thầu đủ điều kiện tư vấn" như thế nào? Giá gói thầu dưới 100 triệu đồng có phải áp dụng hình thức 3 báo giá không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 8 và Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Đối với vấn đề của bà Dương, việc xác định gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu dịch vụ tư vấn được căn cứ theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu tư vấn có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn