(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Honda Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng làm rõ định nghĩa “nhựa kỹ thuật” trong Thông tư số 38/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa.

Tại Điều 1 Thông tư số 38/2016/TT-BCT có quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm sau:…

c) Nhựa gia dụng/Nhựa kỹ thuật: Bao gồm các sản phẩm nhựa gia dụng và nhựa kỹ thuật sản xuất thông qua quá trình phun tạo hình”.

Đối chiếu quy định với thực tiễn hoạt động, Công ty Honda Việt Nam có sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp xe thông qua quá trình phun tạo hình.

Tuy nhiên, Thông tư số 38/2016/TT-BCT không có định nghĩa về “nhựa kỹ thuật” nên Công ty không thể xác định sản phẩm nhựa do Công ty sản xuất có thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 38/2016/TT-BCT hay không?

Để có cơ sở áp dụng cũng như bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, Công ty Honda Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể vấn đề nêu trên.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Sản phẩm nhựa kỹ thuật cũng giống như sản phẩm nhựa gia dụng được sản xuất theo quy trình công nghệ với tên gọi “đùn in, ép định hình”.

Sơ đồ nguyên lý công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật được mô tả dưới đây:

Nguyên liệu => Gia nhiệt và trộn => Đùn => Ép khuôn => Sản phẩm

Các sản phẩm nhựa kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong các ngành chế tạo, phương tiện giao thông (đường thủy, bộ), thiết bị y tế, xây dựng và trong một số lĩnh vực khác.

Tùy theo yêu cầu sử dụng cụ thể, trong quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật sẽ được sử dụng nguyên liệu, các chất phụ gia để sản phẩm có chất lượng phù hợp.

Khi cần trao đổi thêm các thông tin khác liên quan đến nội dung của Thông tư số 38/2016/TT-BCT, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Tiết kiệm năng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương.

Chinhphu.vn