(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Lý (minhly2603@...), kế toán của 1 doanh nghiệp kinh doanh ngành gỗ, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các quy định liên quan đến việc hạch toán kế toán trong trường hợp doanh nghiệp mua 1 xe ô tô mới.

Theo bà Lý phản ánh, năm 2013 doanh nghiệp của bà mua 1 xe ô tô trị giá 1,9 tỷ đồng, lệ phí trước bạ là 251 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 190 triệu đồng. Theo quy định mà bà Lý được biết thì doanh nghiệp chỉ được tính chi phí và trích khấu hao xe với giá trị là 1,6 tỷ đồng, thuế GTGT được khấu trừ là 160 triệu đồng.

Bà Lý hỏi, phần giá trị của xe vượt trên 1,6 tỷ đồng và phần thuế GTGT không được khấu trừ hạch toán như thế nào?

Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của bà Lý như sau:

Theo nội dung câu hỏi không nêu rõ là doanh nghiệp mua xe mấy chỗ ngồi, nên giả định là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh khách sạn, vận chuyển khách du lịch thì, theo quy định của pháp luật về kế toán, doanh nghiệp phải hạch toán kế toán đối với giá trị xe ô tô theo chế độ kế toán hiện hành, theo đó nguyên giá của xe ô tô là: 1,9 tỷ đồng (giá mua) + 251 triệu đồng (lệ phí trước bạ) + 30 triệu đồng (thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ).

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế (khoản 2, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC; khoản 3, khoản 8, Điều 14, Thông tư số 06/2012/TT-BTC; khoản 5, Điều 2, Thông tư số 45/2013/TT-BTC) thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe và chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô là 160 triệu đồng khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân