(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì Công ty của bà Nguyễn Thị Tuyến (Hà Nội) thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý do doanh thu năm liền kề dưới 20 tỷ đồng.

Công ty của bà Tuyến đã làm thông báo gửi Chi cục Thuế đề nghị được kê khai thuế GTGT theo tháng và đã thực hiện kê khai thuế theo tháng. Tuy nhiên đến tháng 11/2014 khi bà Xuyến hỏi Chi cục Thuế thì được hướng dẫn Công ty của bà phải kê khai thuế GTGT theo quý kể từ quý IV/2014 do không nộp mẫu 07/GTGT theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Bà Tuyến đã tìm hiểu Công văn số 11036/CT-TTHT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế, trong đó có quy định như sau: “Trường hợp Công ty thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý từ 01/07/2013 ( theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC) nhưng đã làm thông báo chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì Công ty phải khai thuế GTGT theo tháng ổn định từ 01/07/2013 đến hết ngày 31/12/2016".

Bà Tuyến hỏi, Công ty của bà phải kê khai theo tháng hay quý?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điều 15 Chương IV Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi Thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty của bà Tuyến thành lập từ năm 2008 và doanh thu bán hàng hóa cung ứng dịch vụ 2013 của Công ty dưới 50 tỷ đồng thì Công ty được khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014 và ổn định cho đến hết ngày 31/12/2016.

Trường hợp Công ty muốn khai thuế GTGT theo tháng thì gửi Thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Thanh Hà