(Chinhphu.vn) – Đối với các doanh nghiệp thực hiện việc kết nối hệ thống với hệ thống của cơ quan hải quan thì không cần thực hiện việc nộp báo cáo quyết toán (BCQT), việc nộp BCQT chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp thông tin trên Hệ thống với cơ quan hải quan.

Theo phản ánh của Công ty TNHH NIFCO Việt Nam (Tây Ninh), tại Điều 60, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định thời hạn nộp BCQT định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nhưng tại nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thời hạn nộp BCQT định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng đầu quý sau.

Theo ý kiến của doanh nghiệp, việc quy định nội dung tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung như trên nếu được áp dụng sẽ làm tăng thêm thủ tục hành chính, gây khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH NIFCO Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC liên quan đến thời hạn nộp BCQT cho phù hợp.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Kiến nghị của Công ty TNHH NIFCO Việt Nam dựa trên nội dung bản dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 7/3/2017 được gửi lấy ý kiến các doanh nghiệp, các hiệp hội và các đơn vị có liên quan, đây là bản dự thảo cũ.

Theo nội dung tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC bản mới nhất thì quy định về BCQT đã được tiếp thu và sửa đổi, bổ sung sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, các Hiệp hội và các đơn vị có liên quan, cụ thể như sau:

- Đối với các doanh nghiệp thực hiện việc kết nối hệ thống với hệ thống của cơ quan hải quan thì không cần thực hiện việc nộp BCQT, việc nộp BCQT chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp thông tin trên Hệ thống với cơ quan hải quan;

- Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện việc kết nối hệ thống với hệ thống của cơ quan hải quan thì thời hạn nộp BCQT cho cơ quan hải quan chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Việc quy định như trên sau khi được áp dụng sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp có hệ thống kết nối với hệ thống của cơ quan hải quan, tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: hải quan , kết nối