(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Ân Thi (TP. Hồ Chí Minh) muốn mở rộng hoạt động bán vé máy bay và hiện thuê văn phòng (phòng vé máy bay) tại 5 địa điểm ở các quận khác nhau, hoạt động chủ yếu là bán vé, xuất hóa đơn tại trụ sở chính.

Khoản tiền thuê 5 địa điểm hằng tháng là 15.000.000 đồng (chưa có thuế GTGT) và Công ty muốn được tính khoản tiền trên vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Ân Thi đề nghị giải đáp, Công ty có cần đăng ký 5 địa điểm nêu trên với Sở Kế hoạch và Đầu tư không? Nếu cần thì Công ty nên chọn loại hình nào (Địa điểm kinh doanh/Văn phòng đại diện/Chi nhánh)? Các loại thuế Công ty cần nộp là gì?

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Khoản 2, Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Do đó, đối với trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động bán vé máy bay và đã thuê văn phòng tại 5 địa điểm, đề nghị doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký thành lập thành lập địa điểm kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm: Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu II-11ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tham khảo mẫu thành lập địa điểm kinh doanh tại website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn, chọn đăng ký lập địa điểm kinh doanh hoặc doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ Phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà để đăng ký thành lập các địa điểm kinh doanh.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện, doanh nghiệp có thể đăng ký lấy số thứ tự để nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh qua tổng đài 1080 hoặc đến trực tiếp để được lấy số.

Chinhphu.vn

Từ khóa: văn phòng , doanh nghiệp , kinh doanh