(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Ducksan Vina (Quảng Nam) kiến nghị về việc cơ quan có thẩm quyền không chấp thuận 2 C/O mẫu AI, số tham chiếu 49881135, 49881137 của doanh nghiệp và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn.

Tháng 4/2017, Công ty TNHH Ducksan Vina nhập khẩu 2 lô hàng và đã xuất trình 2 C/O gốc để xin hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA). Tuy nhiên, cơ quan hải quan yêu cầu tạm nộp thuế để mang C/O đi chứng thực.

Ngày 19/6/2017, Công ty nhận được Công văn số 1174/GSQL-GQ4 của Tổng cục Hải quan từ chối 2 C/O này với lý do “Không đúng theo mẫu quy định”. Nhưng sau khi kiểm tra lại Phụ lục 5, Thông tư 15/2010/TT-BCT, Công ty nhận thấy các bản C/O của Công ty vẫn đầy đủ thông tin 13 mục sau khi đối chiếu với mẫu.

Đồng thời, Công ty tham khảo bộ hồ sơ nhập khẩu của các công ty khác cũng một mẫu như các C/O của Công ty. Công ty đã phản ánh đến Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (nơi Công ty đang thực hiện thủ tục hải quan) nhưng chưa được trả lời.

Công ty đã gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ẩn Độ kiểm tra và tham khảo thông tin của các doanh nghiệp Việt Nam khác nhập khẩu hàng từ Ấn Độ thì được biết tất cả C/O mẫu AI được cấp đúng theo mẫu mà Công ty đã trình cho cơ quan hải quan (các C/O được cấp trước đây cho nước nhập khẩu Việt Nam được chấp nhận).

Hiện Công ty có 6 lô hàng tương tự và dự kiến còn nhập khẩu nhiều trong thời gian tới. Do đó vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất của Công ty.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp Công ty TNHH Ducksan Vina đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn chi tiết để thực hiện.

Về việc này, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 12/6/2017, Tổng cục Hải quan đã gửi Công văn số 1174/GSQL-GQ4 trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam liên quan đến tính hợp lệ của 2 C/O trên. Theo đó, căn cứ Phụ lục 5 “Mẫu C/O mẫu AI” ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương thì bản C/O có số tham chiếu dẫn trên được cấp không đúng theo mẫu quy định.

Cụ thể là "See Instructions Overleaf" thay thế cho "See Notes Overlea" và "Instructions for Completing the Certificate of Origin" thay thế cho "Overleaf Notes". Do vậy, C/O dẫn trên không được xem xét chấp nhận.

Ngày 12/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có Công hàm gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ về việc từ chối các C/O trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhập khẩu , cấp C/O