(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tấn Khoa (TP Hồ Chí Minh) hỏi: Từ năm 2012, các hộ kinh doanh nhà trọ, hộ giữ trẻ, cơ sở chế biến suất ăn công nhân đã được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, vậy từ năm 2015, có chính sách ưu đãi nào về thuế cho các đối tượng này không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế môn bài, hiện nay, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4120/TCT-CS ngày 29/11/2013 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, trong thời gian chưa có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC.

Liên quan đến chính sách thuế GTGT, căn cứ khoản 25, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT; khoản 5, Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế thì từ năm 2014 hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Đối với chính sách ưu đãi về thuế cho hộ kinh doanh nhà trọ, hộ giữ trẻ, cơ sở cung ứng suất ăn cho công nhân từ năm 2015: Theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật Thuế TNCN và các văn bản hiện hành thì chưa có quy định miễn các loại thuế năm 2015 cho hộ kinh doanh nhà trọ, hộ giữ trẻ, cơ sở cung ứng suất ăn cho công nhân.

Chinhphu.vn